වානේ ශ්රේණි ලබා දී ඇත

අපි විවිධ වානේ ශ්‍රේණි සහිත විවිධ කර්මාන්ත සහ යෙදුම් සඳහා සරල විශේෂ හැඩතලවල සිට ඉතා සංකීර්ණ හැඩතල දක්වා අභිරුචි විශේෂ හැඩතල සිය ගණනක් නිෂ්පාදනය කරමු.

අප විසින් සපයන ලද වානේ ශ්රේණි:

වානේ වර්ගය GB ASTM(SAE) JIS
කාබන් වානේ අඩු මිශ්ර ලෝහ වානේ Q235, Q345, Q195,Q215 A285MGr.B A570MGr.A SS330 SS400 SS490
ගුණාත්මක කාබන් වානේ 10, 20, 35, 40, 60, 20Mn, 25Mn, 35Mn, 40Mn 1010, 1020, 1035, 1045, 1060, 1022, 1026, 1037, 1039 S10C, S20C, S35C, S45C...
මිශ්ර ලෝහ ව්යුහාත්මක වානේ 20Mn2, 40Mn2, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 20CrMnTi, 20Cr2Ni4, 40CrNiMo 1320, 1345, 5120, 5140, 4118, 4135, 4140, 3316, 4340 SMn420, SMn438, SCr420, Scr440, SCM430, SCM435, SCM440, SCN 815, SNCM439
සීතල ශීර්ෂ වානේ ML10, ML20, ML30, ML35, ML35CrMo, ML42CrMo, ML15MnB 1012, 1020, 1030, 1034, 4135, 4140, 1518 SWRCH10R, SWRCH20K, SWARCH35K, SNB7
වසන්ත වානේ 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA 1066, 6150 SCP6, SCP10
ෙබයාරිං වානේ GCr15 E52100 SUJ2
මල නොකන වානේ 1Cr13, 2Cr13 412, 420 SUS410, SUS 420
මෙවලම් වානේ T8, T10, W6Mo5Cr4V2 W1A-8, W1A-9.5, M2 SK7, SK4, SKH9
කැපිය හැකි වානේ Y12, Y12Pb, Y15, Y15Pb, Y40Mn 1212, 11L08, 1215, 12L13, 12L14, 1141 SUM21, SUM32, SUM22L, SUM42