මතුපිට ප්රතිකාර

යාන්ත්රික නිමාව

◆ Deburring

◆ දත්මැදීම

◆ වැලි දැමීම

◆ ඔප දැමීම

◆ උල්ෙල්ඛ පිපිරවීම

◆ වීදුරු බීඩ් පිපිරවීම

◆ පිළිස්සීම

detail-044444

රසායනික නිමාව

◆ Anodizing

◆ ෆ්ලෝරොකාබන් ආලේපනය

◆ බල ආලේපනය

◆ විද්යුත් විච්ඡේදනය

◆ දැව ධාන්ය පින්තාරු කිරීම

44
343433-300x212
434343
2211343-225x300

වර්ණ ගැන්වීම

අපි ලබා දෙන වර්ණවලට දීප්තිමත් රිදී, කළු, ෂැම්පේන්, රන්, රෝස රන්, ලෝකඩ, නිල්, අළු ඇතුළත් නමුත් ඒවාට සීමා නොවේ.

detail-055